2.4.Organizarea si functionarea


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1. Inspectoratul teritorial de muncă este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Art.2. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, şi constituie unitatea cu personalitate juridică ce dispune de capacitate funcţională, administrativă şi de gestiune a resurselor umane şi financiare.

Art.3. Inspectoratul are sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ şi organizează cu acordul Inspecţiei Muncii puncte de lucru în această localitate şi/sau în alte localităţi din judeţ.

Art.4. Activitatea Inspectoratului se desfăşoară pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul, respectiv în municipiul Bucureşti. Conducerea Inspecţiei Muncii aprobă, după caz, extinderea limitelor de competenţă ale Inspectoratului.

Art.5. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

Art.6. Activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Inspecţia Muncii.

Art.7.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, cu înştiinţarea prealabilă a Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice ale statului.

Art.8.

(1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor interesaţi, servicii în domeniile de competenţă, în condiţiile legii.

(2) Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin.1 se suportă de beneficiari şi constituie venituri la bugetul statului.

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...

 

Anunt comisie de abilitare -09.06.2017

Nr.inreg.4/09.06.2017. ANUNT În data de 28.06.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Inspecția Muncii- Comunicat de presă 05.05.2017

Inspecția Muncii a efectuat 3.901 controale și a sancționat 1.458 de angajatori în cinci zile Inspectia Muncii a desfasurat, în perioada 24-28 aprilie 2017,...

 

Inspecția Muncii- Comunicat de presă 28.04.2017

Comunicat de presă-28 aprilie 2017 Inspecția Muncii comemorează victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale prin acțiuni la nivel...

 

Sedinta de informare in domeniul constructiilor

Inspectoratul Teritoprial de Muncă Alba va organiza ședință de informare și conștientizare despre campania la nivel național în domeniul construcțiilor...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 19.04.2017

Inspecția Muncii a efectuat în cinci zile peste 2.000 de controale, din care 9% pe timp de noapte, la 1.053 de angajatori Inspecţia Muncii a desfăşurat, în...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 10.04.2017

Inspecţia Muncii îşi asumă un rol activ în cadrul Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate Inspecţia Muncii a desfăşurat,la Sinaia, în data...