2.4.Organizarea si functionarea


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1. Inspectoratul teritorial de muncă este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Art.2. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, şi constituie unitatea cu personalitate juridică ce dispune de capacitate funcţională, administrativă şi de gestiune a resurselor umane şi financiare.

Art.3. Inspectoratul are sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ şi organizează cu acordul Inspecţiei Muncii puncte de lucru în această localitate şi/sau în alte localităţi din judeţ.

Art.4. Activitatea Inspectoratului se desfăşoară pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul, respectiv în municipiul Bucureşti. Conducerea Inspecţiei Muncii aprobă, după caz, extinderea limitelor de competenţă ale Inspectoratului.

Art.5. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

Art.6. Activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Inspecţia Muncii.

Art.7.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, cu înştiinţarea prealabilă a Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice ale statului.

Art.8.

(1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor interesaţi, servicii în domeniile de competenţă, în condiţiile legii.

(2) Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin.1 se suportă de beneficiari şi constituie venituri la bugetul statului.

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...