2.4.Organizarea si functionarea


CAPITOLUL V

 DISPOZIŢII FINALE

Art. 29. Inspectorul şef al Inspectoratului actualizează şi completează permanent atribuţiile compartimentelor în funcţie de modificările organizatorice şi legislative intervenite.

Art. 30. Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor asigură detalierea atribuţiilor din regulamentul de organizare şi funcţionare prin elaborarea fişelor de post.

Art. 31. Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor asigură însuşirea şi respectarea prezentului regulament de către întregul personal subordonat.

Art. 32. Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce revin compartimentelor pe care le conduc, precum şi pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale.

Art. 33. Inspectorul şef asigură întocmirea regulamentului intern propriu al Inspectoratului.

Art. 34. Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare a Inspectoratului teritorial de muncă a fost aprobat la data de 06.12.2010 prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1685 şi include modificările şi completările aprobate prin Ordinele ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.2063/01.08.2012 şi nr.58/04.01.2013.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...