2.8.Structura functionala a ITM


Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba îşi desfăşoară activitatea într-o clădire cu trei etaje situată în centrul vechi al municipiului Alba Iulia.

Din punct de vedere funcțional, fiecare etaj corespunde unui anumit tip de activitate.

 

ETAJUL I
Aici își desfăşoară activitatea compartimentul “Administrare, monitorizare relaţii de muncă, zilieri şi contracte colective de muncă”, relațiile cu publicul ale acestui compartiment fiind structurate pe ghişee de lucru cu publicul şi birouri:

 • Ghişeul:  Preluare registru electronic al salariaților şi eliberare parole pentru aplicaţia Revisal; Eliberare carnete de muncă pentru salariații care au încetat raportul de muncă din sector privat;
 • Ghişeul: Caserie;

La acest etaj mai funcționează

 • Biroul Programe de Inspecţie şi Sistem Informațional;
 • Consultanţă şi asistenţă de specialitate în probleme de muncă;
 • Biroul Contabilitate;

Persoana de contact în domeniul relaţiilor de muncă: jr. Mândroc Elisabeta.

 

ETAJUL II

Aici îşi desfășoară activitatea compartimentele de control şi autorizări ale ITM astfel:

 • Serviciul Control Relații de Muncă;
 • Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă;
 • Birou de Expertiză-Autorizări privind securitatea muncii;
 • Birou juridic şi Contencios Administrativ.

Persoane de contact în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: ing.Suciu Vasile.

 

ETAJUL III

Aici îşi desfăşoară activitatea conducerea ITM Alba precum şi alte compartimentele administrative, astfel:

 • Birou Inspector Șef;
 • Birou Inspector Șef Adjunct – Relații de Muncă;
 • Birou Inspector Șef adjunct – Securitatea Muncii;
 • Birou Contabil Șef;
 • Birou Resurse Umane;
 • Secretariat ITM Alba;
 • Ghişeul REGISTRATURĂ

Persoana de contact: secretar Buzgure Elena

Noutati ITM

InfoCons-protecția consumatorilor

Camapanie europeană de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor “InfoCons-protecția cosumatorilor”

 

Anunt comisia de abilitare a serviciilor externe 09.02.2023

Nr.înreg. 24/09.02.2023 ANUNT În data de 24.02.2023, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014 140086, SIPOCA 870

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul...

 

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2023

 

Modelul-cadru al contractului individual de muncă OMMSS 2171/25.11.2022

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, ce a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale Nr. 2171/25.11.2022, apărut în...

 

Anunt important

Important! Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță, în data de 18.11.2022, începând cu ora 09:30, portalul pentru depunerea on-line a registrului...

 

Anunt Comisia de abilitare a serviciilor externe 27.09.2022

Nr.înreg. 22/27.09.2022 ANUNT În data de 11.10.2022, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...