Concurs în 14.16.2013


Testare profesională organizată de către Agenţia Naţională Nicholas a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică temporar vacantă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba

Programat la data: 14.06.2013
Locatie desfasurare testare: Alba Iulia, sediul ITM Alba
Status testare: Programat

Funcţia publică temporar vacantă de Inspector de munca, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba

Conditii de participare

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de cheap jerseys licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau într-una din specializările: sociologie, psihologie, administraţie publică sau medicină;
  • să fie în Corpul de rezervă models al funcţionarilor publici şi să deţină o funcţie publică din clasa I, gradul profesional “superior”, sau de nivel superior;
  • Cunoştinţe PC (Word, Excel) – nivel mediu.

Bibliografie

1.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizată
2. Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici,republicată r2 şi actualizată
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. HG nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. HG nr.1344/2007 – privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare;
6. HG nr.1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;
7.Legea nr.76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă actualizată;
8. OG nr. 2/2001 -privind regimul juridic al wholesale nfl jerseys contravenţiilor, actualizată
9.Constituţia României;
10. Legea nr.62/2011 – a dialogului social
11. OG nr.27/2002 – cheap jerseys China privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;
12. Legea nr.130/1996 – privind contractul colectiv de munca;
13. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de sanse wholesale mlb jerseys şi de tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;
14.OUG nr.56/2007 – privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, actualizată;
15. Legea nr.156/2000 – privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, actualizata;
16.OUG nr.96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
17. OUG nr.44/2008 – privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
18.Legea nr.252/2003 – privind registrul unic de control;
19. HG nr.938/2004 – privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
20.Legea nr.279/2005 – privind ucenicia la locul de muncă;
21. HG nr.161/2006 – privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, fears actualizată cu HG nr.500/2011;

Cererea de inscriere

Cererile de înscriere la testare se depun la sediul instituţiei/autorităţii publice în al cărei stat de funcţii se află posturile aferente funcţiilor publice pentru care se organizează testarea profesională în vederea selectării funcţionarilor publici din Corpul de rezervă care urmează a fi redistribuiţi, în termen de 8 zile de la data afişării pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, www.anfp.gov.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0374. 112. 726 şi la sediul instituţiei/autorităţii publice.

Noutati ITM

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...

 

Comunicat de presă 05.08.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă invită în data de 06.08.2019, ora 15.00 în Sala sedințe Prefectură, Sala Mihai Viteazu din Alba Iulia, la etapa...

 

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...

 

Comunicat de presă 17.05.2019

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba va invita in data de 21.05.2019, ora 10,00 in Sala Senatului din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,...