Inspectia Muncii- Comunicat de presa 10.04.2017


Inspecţia Muncii îşi asumă un rol activ în cadrul Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate

Inspecţia Muncii a desfăşurat,la Sinaia, în data de 5 aprilie 2017, Seminarul Naţional de Prezentare a Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate.

Platforma este un organism compus din câte un reprezentant la nivel înalt al fiecărui stat membru, un reprezentant al Comisiei Europene și reprezentanți ai partenerilor sociali la nivelul Uniunii. Combaterea muncii nedeclarate, inclusiv a muncii declarate în mod fals, ar urma să fie misiunea acestei platforme, menită să contribuie la acțiuni mai eficiente la nivelul Uniunii.

Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate a fost instituită prin Decizia UE 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016.

Inspecţia Muncii reprezintă România în cadrul Platformei, având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul controlului şi monitorizării relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, asumându-şi o poziţie activă în cadrul acestui organism. Domnul inspector general de stat Dantes Nicolae BRATU are calitatea de membru al platformei de la momentul constituirii acesteia.

Seminarul desfăşurat în România, a fost printre primele organizate de Comisia Europeană. Evenimentul a beneficiat de prezenţa autorităţilor implicate în lupta împotriva muncii nedeclarate, precum şi a partenerilor sociali, la cel mai înalt nivel de reprezentare.

În acest context, Comisia Europeană a fost reprezentată de doamna Marianne GIEROW, responsabil în cadrul secretariatului Platformei.

Partenerii sociali au fost reprezentaţi de domnul preşedinte George Constantin PĂUNESCU, Uniunea Generală a Industriaşilor din România, Ștefan Rădeanu – secretar general UGIR, domnul preşedinte Liviu ROGOJINARU, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România şi domnul preşedinte Augustin HAGIU, Patronatul National Român, domnul preşedinte Bogdan Iuliu HOSSU, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, domnul preşedinte Gheorghe BĂLĂCEANU, Federaţia Generală Sindicală FAMILIA.

Autorităţile publice naţionale au fost reprezentate de domnul preşedinte Bogdan Nicolae STAN, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi domnul comisar de poliție Daniel Alexandru TITIRIGI, Inspectoratul General pentru Imigrări.

La seminar au participat de asemenea, inspectori de muncă cu atribuţii de conducere în domeniul relaţiilor de muncă, din cadrul Inspecţiei Muncii, inspectori șefi și inspectori șefi adjuncți ai inspectoratelor teritoriale de muncă, împreună cu responsabili cu atribuţii de conducere din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi reprezentanţi ai partenerilor sociali.

Temele principale abordate în cadrul seminarului s-au referit la:

– prezentarea generală a Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate;
– fenomenul muncii nedeclarate în România;
– colaborarea interinstituţională în vederea prevenirii şi combaterii muncii nedeclarate;
– poziţia partenerilor sociali în raport cu problematica prevenirii şi combaterii muncii nedeclarate.

Domnul inspector general de stat Dantes Nicolae BRATU a subliniat importanţa pe care a acordat-o şi o acordă în continuare instituţia noastră combaterii muncii nedeclarate. “Cercetările şi studiile realizate prin metode directe sau indirecte, poziţionează România printre statele membre ale Uniunii Europene care se confruntă cu fenomenul muncii nedeclarate. Inspecţia Muncii, în calitate de autoritate de control implicată direct în depistarea şi combaterea situaţiilor de muncă nedeclarată, în plan naţional dar şi pe baza cooperării internaţionale cu alte inspecţii ale muncii, poate oferi o altă perspectivă. Din punctul nostru de vedere, considerăm că cel puţin acea componentă a fenomenului care presupune un raport de muncă între un lucrător şi un angajator, are o incidenţă comparabilă cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, iar percepţia generală poate fi influenţată uneori de importanţa pe care o acordă instituţia noastră acestui fenomen şi rezultatele concrete obţinute în activitatea de control.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, Inspecția Muncii.

Toate autorităţile şi organizaţiile participante la eveniment, au declarat susţinerea totală pentru activitatea Inspecţiei Muncii în scopul combaterii muncii nedeclarate.

“Adresez cele mai sincere mulţumiri participanţilor la seminar, pentru interesul şi deschiderea manifestată faţă de acest eveniment, implicarea în dezbateri şi luări de poziţie, precum şi pentru aprecierile pentru activitatea desfăşurată de Inspecţia Muncii. Vă asigurăm de colaborarea totală a instituţiei, în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de combatere a muncii nedeclarate, inclusiv în cadrul asigurat de Platforma Europeană pentru Combaterea Muncii Nedeclarate.”

a fost mesajul de încheiere al domnului inspector general de stat Dantes Nicolae BRATU.

 

Noutati ITM

Convocator CSSM salariati ITM 03.01.2019

 

Rezultat final: examen promovare grad 17.12.2018

Rezultat final: examen promovare grad 17.12.2018

 

Centralizator interviu: examen promovare grad 17.12.2018

Centralizator interviu: examen promovare grad 17.12.2018

 

Centralizator proba scrisa: examen promovare grad 17.12.2018

Centralizator proba scrisa: examen promovare grad 17.12.2018

 

H.G. nr.937 din 7.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim

HOTARARE nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL...

 

Anunt comisie de abilitare din 12.12.2018

Nr.inreg.16/12.12.2018. ANUNȚ În data de 28.12.2018, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Anunț concurs promovare în grad, 15.11.2018

ANUNȚ Din data de 15.11.2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...