5.Registrul salariatilor


ATENTIE!!24.09.2018 –Precizări despre suportul tehnic REGES/REVISAL

Suport tehnic și sugestii referitoare la situațiile întâlnite în utilizarea aplicațiilor REGES/REVISAL pot fi adresate prin e-mail la suportregistru@inspectiamuncii.ro sau apelând ghidul interactiv la numărul de telefon 0318601901

ATENŢIE !!! 25.11.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.6 în data de 25.11.2016 care cuprinde o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.


ATENŢIE !!! 03.05.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.5, în data de 29.04.2016 care cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum şi o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.


ATENŢIE !!! 27.04.2016

Precizari ale Inspectiei Muncii cu privire la temeiul de suspendare eliminat din noua versiune Revisal

ATENŢIE !!! 18.04.2016


Informaţii în sprijinul angajatorilor privind întocmirea şi transmiterea registrului (generarea registrului utilizind aplicaţia Revisal, transmiterea on-line şi obţinerea parolei) aflaţi accesând linkul:  http://www.inspectiamuncii.ro/reges

Pentru depunerea on-line de către angajatori a registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic se solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă în baza prezentarii urmatoarelor documente (potrivit art.23 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.1918/2011 publicat în Monitorul Oficial nr.587 din 19.08.2011 obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este condiţionată de transmiterea la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor conform noului sistem informatic aferent H.G.500/2011):

 • solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;
 • împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
 • copie după certificatul de înmatriculare;
 • copie a actului de identitate al persoanei împuternicite;

Model de cerere pentru eliberare parolă

Depunerea la ghişeu a registrului în format electronic trebuie însoţită întotdeauna de adresa de înaintare semnată şi ştampilată, dupa model:

Model-adresa de înaintare registru

La prima depunere a registrului electronic, angajatorul trebuie să anexeze în mod obligatoriu şi următoarele documente:

 1. copie a actului de identitate, în cazul angajatorilor de tip persoană fizică;
 2. copie a certificatului de înmatriculare, în cazul angajatorilor de tip persoană juridică;
 3. copie a următoarelor documente, în cazul entităţilor fără personalitate juridică ale angajatorilor:
 • delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;
 • delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului electronic;
 • certificatul de înmatriculare al angajatorului;
 • certificatul fiscal al entităţii fără personalitate juridică.

ATENŢIE !!! 06.12.2011

În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:

 • introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
 • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
 • actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
 • generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
 • validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal

ATENŢIE !!! 15.08.2011

Ultimele precizări ale Inspecţiei Muncii privind Revisal:

1. Manualul de utilizare al aplicatiei Revisal 5.0.6 se regăseşte în aplicaţia instalată accesând butonul (?) din dreapta sus.

2. Aplicaţia Revisal versiunea 5.0.6 nu importă din vechea baza de date (Revisal versiunea 2.4.0) următoarele:

 • contractele încetate;
 • contractele active, încheiate pe perioadă determinată care au data de sfârşit anterioară datei la care efectuaţi importul.

3. Astfel de situaţii nu se vor importa în noua versiune fiind considerate contracte încetate (întrucat nu s-a efectuat prelungirea lor).

4. Angajaţii care în aplicaţia veche Revisal au două sau mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator vor fi preluaţi cu un singur contract în noua versiune. Contractele în plus trebuie verificate dacă sunt active şi conţin date corecte, iar apoi trebuie introduse manual de către angajator.

5. La preluarea angajatorilor cu mai multe contracte care nu pot fi actualizate în timpul unei zile de lucru, se poate întrerupe activitatea din fereastra de preluare, butonul “Suspendă preluare”. Accesând acest buton se poate suspenda procesul de preluare a datelor şi închide aplicaţia. Pentru reluarea procesului se va redeschide aplicaţia şi se va accesa “Continuă Preluare” iar aplicaţia va continua actualizarea datelor din acelaşi loc în care a fost suspendată. Acţionarea butonului “Renunţă” duce la nepreluarea salariatului respectiv.

6. Erorile de tipul “Could not execute query” , “Could not insert” apar pentru că pe calculatorul pe care s-a instalat aplicaţia Revisal 5.0.6 a mai fost instalată şi aplicaţia de evaluare şi nu s-au sters fişierele din folderul Application Data, conform procedurii de dezinstalare prezentată în Ghidul de instalare de pe www.inspectiamuncii.ro

8. Aplicaţia Revisal 5.0.6 exportă fişiere în format .RVS. Acestea trebuie depuse pe linkul corespunzator noului sistem aflat la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre

9. Versiunile anterioare de Revisal exportă fişiere în format XML. Acestea pot fi în continuare depuse (conform HG500/2011 timp de 90 de zile începând cu 1 august 2011) la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99

10. Angajatorii care folosesc aplicaţii non-Revisal trebuie să genereze fişiere de tip .rvs folosind opţiunea “Validare Registru Non-Revisal” din aplicaţia Revisal 5.0.6.

11. Vizualizarea datelor depuse on-line de către angajatori se efectuează accesând meniul “Raport Preluari” şi dând click pe codul de încărcare aferent încărcării. În fereastra pop-up care se deschide se pot vizualiza datele angajaţilor şi contractelor aferente fiecărei depuneri.

12. Mesajul de eroare “ORA-2011: Formatul Fisierului este Invalid. ORA-2041: Fişierul trebuie să conţina cel puţin un salariat şi un contract.” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul încearcă să încarce un fisier de tip .rvs pe linkul corespunzator vechiului sistem.

11. Mesajul de eroare “Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul a modificat datele angajatorului sau că datele angajatorului din Revisalul vechi nu corespund cu datele angajatorului preluate în noua bază de date. În acest caz depunerea trebuie efectuată la ghişeu pentru actualizarea datelor angajatorului pe server. În situaţia menţionată mai sus nu este necesară eliberarea unei noi parole.

12. Întrebarile de natură juridică (de ex. termene de depunere, sporuri, modul de interpretare a unor articole din HG.500 sau Codul Muncii, întrebări referitoare la concedii fără plată, autorizaţii de muncă, calificarea persoanelor desemnate să întocmească registrul, etc.) NU trebuie adresate către informatica Suport Tehnic TEAMNET: suportregistru@inspectiamuncii.ro.

Noutati ITM

Anunt comisie de abilitare din 05.09.2018

        Nr.inreg.14/05.09.2018.                          ANUNŢ             În data de 25.09.2018, ora 12.00, la sediul...

 

Anunt comisie de abilitare 08.06.2018

  Nr.inreg.7/08.06.2018.               ANUNŢ          În data de 28.06.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

Centralizator proba scrisă Centralizator interviu Selecție dosare promovare Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

 

Anunt comisie de abilitate 20.03.2018

  Nr.inreg.4/20.03.2018  ANUNT           În data de 10.04.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba,...

 

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017