5.Registrul salariatilor


VERSIUNEA 6.0.8 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 19 decembrie 2020, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Începând cu data de 19 decembrie 2020, transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate din versiunile 6.0.7/6.0.8 ale aplicației Revisal.

Important! Versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.7 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior.
Pentru instalarea Revisal 6.0.8 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.7.
Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunile 6.0.6, 6.0.7, după care vor instala versiunea 6.0.8. .

Revisal 6.0.8 (pentru Windows Server2003 SP1/ Vista / 7 / 8 / 10);
Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf – Portable Document Format)

Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 04.01.2021
Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 18.12.2020

Specificaţii tehnice versiune revizuită (18.12.2020) (format .pdf – Portable Document Format) – specificațiile sunt aferente versiunii 6.0.8 ale aplicației Revisal
Reguli de completare versiune revizuită (18.12.2020) (arhivat în format .zip – 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)

Versiunea aplicației Revisal 6.0.8 cuprinde o serie de elemente noi:

– Actualizarea nomenclatorului COR
Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu Ordinul de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și Institutul Naţional de Statistică nr. 1.477/ 12.10.2020 / 1.056/14.10.2020. Contractele în vigoare (active/suspendate/detașate) care au înregistrat codul 3252, în versiunea 6.0.8 nu se vor actualiza automat la noua versiunea de COR și vor fi regăsite în lista Actualizare COR, unde se va selecta ocupația aferentă contractului dintre codurile nou apărute 325201 administrator programe naţionale boli transmisibile/ 325202 agent reţea boli transmisibile/325203 asistent coordonator programe naţionale curative şi boli netransmisibile (sau oricare alta ocupație validă din nomenclatorul actualizat).

– Introducerea unui nou atribut pentru câmpul Tip normă: Normă întreagă conform OUG 132/2020, care are asociate informații referitoare la durata timp muncă, tip interval repartizare și timp muncă. Se aplică pentru toate tipurile de contract existente cu normă întreagă (Contract individual de muncă, Contract de muncă la domiciliu, Contract de munca cu clauza de telemuncă, Contract de ucenicie la locul de muncă, Contract de muncă temporară), mai puțin pentru tipul de contract Contract individual de muncă pentru tineri dezavantajați – Legea 189/2018.

– Introducerea unui nou tip de contract: Contract de muncă temporară cu clauză de telemuncă.

– Alinierea perioadei contractului de ucenicie la prevederile legale în vigoare: perioada de contract acceptată este cuprinsă în intervalul 6 – 36 luni.

– Identificatorul de salariat: CNP/Serie pasaport/Serie Act nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă.

– Indentificatorul de contract: Număr contract nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă. Aceasta restricție se aplică contractelor neradiate, aflate în una din stările următoare: activ, suspendat sau detașat.


GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ / PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCĂ

GHID DE COMPLETARE ȘI TRANSMITERE A REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA REDUCERII TIMPULUI DE MUNCĂ A SALARIAȚILOR ÎN BAZA OUG NR. 132/2020 – ART. 1


Începând cu data de 01 iunie 2019, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Important! Versiunea 6.0.7 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.6 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior.

Pentru instalarea Revisal 6.0.7 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.6.

!!!! Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunea 6.0.6, după care vor instala versiunea 6.0.7.

– Revisal 6.0.7 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10);
– Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf – Portable Document Format)
– Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 01.06.2019

– Specificaţii tehnice versiune revizuită (26.04.2019) (format .pdf – Portable Document Format) – specificațiile sunt aferente versiunii 6.0.7 ale aplicației Revisal
– Reguli de completare versiune revizuită (26.04.2019) (arhivat în format .zip – 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)

Versiunea aplicației Revisal 6.0.7 cuprinde o serie de elemente noi:

– Actualizarea nomenclatorului COR
Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu ordinele de de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 936/12.05.2016, 198/14.02.2017, 1786/09.10.2017, 1635/07.05.2018 (în baza HG nr. 92/2018), 1943/25.07.2018 și 635/07.03.2019.

– Actualizarea nomenclatorului SIRUTA
Nomenclatorul SIRUTA a fost actualizat la nivelul versiunii publicate de către INS, de final an 2018.

– Actualizarea nomenclatorului SPORURI, INDEMNIZAŢII ŞI ALTE ADAOSURI UZUALE – PREDEFINITE
Nomenclatorul sporuri, indemnizaţii şi alte adaosuri uzuale – predefinite a fost modificat (structura nomenclatorului şi adăugare de elemente).

– Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI SUSPENDARE
Nomenclatorul temeiuri suspendare a fost modificat (adăugare, redenumire şi eliminare temeiuri).

– Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI ÎNCETARE
Nomenclatorul temeiuri încetare a fost modificat (modificare denumire temei).

– Actualizarea nomenclatorului TIPURI DE CONTRACTE DE MUNCĂ
Nomenclatorul tipuri de contracte de muncă a fost modificat (adăugare tipuri de contracte de muncă).

– Actualizarea nomenclatorului SALARIAŢI APATRIZI
Nomenclatorul salariaţi apatrizi a fost modificat (modificare tip apatrid).

– Actualizarea nomenclatorului AVIZE DE MUNCA
Nomenclatorul privind avizele de muncă înlocuieşte nomenclatorul de tipuri autorizaţii de muncă. Faţă de tipurile de autorizaţii de muncă din versiunile anterioare, care au fost preluate ca tipuri de avize de muncă, au fost adăugate unele tipuri noi şi altele au fost eliminate.

– TRANSFERUL INDIVIDUAL în cadrul sistemului bugetar în baza Legii nr. 153/2017
Începând cu versiunea curentă, prin funcţiunea «Transfer contracte », se pot înregistra atât operaţiuni de transfer de întreprindere în baza Legii nr. 67/2006, cât şi transferuri individuale în cadrul sistemului bugetar, în baza Legii nr. 153/2017, art. 32.

– DETAŞAREA TRANSNAŢIONALĂ
Începând cu versiunea curentă, restricţionarea modificării clauzelor contractelor detaşate se elimină. De asemenea, se elimină şi limita superioară a perioadei iniţiale de detaşare.

– Înregistrarea unui AL DOILEA CONTRACT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ pentru un salariat care are deja un contract cu normă întreagă suspendat.
Începând cu versiunea curentă, pe durata suspendării unui contract cu normă întreagă, un salariat poate avea un alt contract cu normă întreagă activ.
—-

Important!02.05.2019

Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal.
Angajatorii care în prezent utilizează versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 după care vor putea instala versiunea 6.0.6.

Pentru actualizarea aplicației Revisal este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare a noii versiuni. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date, accesând butonul „Salvare baza de date” din meniul „Instrumente”.

ATENTIE!!24.09.2018 –Precizări despre suportul tehnic REGES/REVISAL

Suport tehnic și sugestii referitoare la situațiile întâlnite în utilizarea aplicațiilor REGES/REVISAL pot fi adresate prin e-mail la suportregistru@inspectiamuncii.ro sau apelând ghidul interactiv la numărul de telefon 0318601901

ATENŢIE !!! 25.11.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.6 în data de 25.11.2016 care cuprinde o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.


ATENŢIE !!! 03.05.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.5, în data de 29.04.2016 care cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum şi o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.


ATENŢIE !!! 27.04.2016

Precizari ale Inspectiei Muncii cu privire la temeiul de suspendare eliminat din noua versiune Revisal

ATENŢIE !!! 18.04.2016


Informaţii în sprijinul angajatorilor privind întocmirea şi transmiterea registrului (generarea registrului utilizind aplicaţia Revisal, transmiterea on-line şi obţinerea parolei) aflaţi accesând linkul:  http://www.inspectiamuncii.ro/reges

Pentru depunerea on-line de către angajatori a registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic se solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă în baza prezentarii urmatoarelor documente (potrivit art.23 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.1918/2011 publicat în Monitorul Oficial nr.587 din 19.08.2011 obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este condiţionată de transmiterea la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor conform noului sistem informatic aferent H.G.500/2011):

 • solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;
 • împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
 • copie după certificatul de înmatriculare;
 • copie a actului de identitate al persoanei împuternicite;

Model de cerere pentru eliberare parolă

Depunerea la ghişeu a registrului în format electronic trebuie însoţită întotdeauna de adresa de înaintare semnată şi ştampilată, dupa model:

Model-adresa de înaintare registru

La prima depunere a registrului electronic, angajatorul trebuie să anexeze în mod obligatoriu şi următoarele documente:

 1. copie a actului de identitate, în cazul angajatorilor de tip persoană fizică;
 2. copie a certificatului de înmatriculare, în cazul angajatorilor de tip persoană juridică;
 3. copie a următoarelor documente, în cazul entităţilor fără personalitate juridică ale angajatorilor:
 • delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;
 • delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului electronic;
 • certificatul de înmatriculare al angajatorului;
 • certificatul fiscal al entităţii fără personalitate juridică.

ATENŢIE !!! 06.12.2011

În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:

 • introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
 • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
 • actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
 • generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
 • validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal

ATENŢIE !!! 15.08.2011

Ultimele precizări ale Inspecţiei Muncii privind Revisal:

1. Manualul de utilizare al aplicatiei Revisal 5.0.6 se regăseşte în aplicaţia instalată accesând butonul (?) din dreapta sus.

2. Aplicaţia Revisal versiunea 5.0.6 nu importă din vechea baza de date (Revisal versiunea 2.4.0) următoarele:

 • contractele încetate;
 • contractele active, încheiate pe perioadă determinată care au data de sfârşit anterioară datei la care efectuaţi importul.

3. Astfel de situaţii nu se vor importa în noua versiune fiind considerate contracte încetate (întrucat nu s-a efectuat prelungirea lor).

4. Angajaţii care în aplicaţia veche Revisal au două sau mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator vor fi preluaţi cu un singur contract în noua versiune. Contractele în plus trebuie verificate dacă sunt active şi conţin date corecte, iar apoi trebuie introduse manual de către angajator.

5. La preluarea angajatorilor cu mai multe contracte care nu pot fi actualizate în timpul unei zile de lucru, se poate întrerupe activitatea din fereastra de preluare, butonul “Suspendă preluare”. Accesând acest buton se poate suspenda procesul de preluare a datelor şi închide aplicaţia. Pentru reluarea procesului se va redeschide aplicaţia şi se va accesa “Continuă Preluare” iar aplicaţia va continua actualizarea datelor din acelaşi loc în care a fost suspendată. Acţionarea butonului “Renunţă” duce la nepreluarea salariatului respectiv.

6. Erorile de tipul “Could not execute query” , “Could not insert” apar pentru că pe calculatorul pe care s-a instalat aplicaţia Revisal 5.0.6 a mai fost instalată şi aplicaţia de evaluare şi nu s-au sters fişierele din folderul Application Data, conform procedurii de dezinstalare prezentată în Ghidul de instalare de pe www.inspectiamuncii.ro

8. Aplicaţia Revisal 5.0.6 exportă fişiere în format .RVS. Acestea trebuie depuse pe linkul corespunzator noului sistem aflat la adresa: http://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre

9. Versiunile anterioare de Revisal exportă fişiere în format XML. Acestea pot fi în continuare depuse (conform HG500/2011 timp de 90 de zile începând cu 1 august 2011) la adresa: http://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99

10. Angajatorii care folosesc aplicaţii non-Revisal trebuie să genereze fişiere de tip .rvs folosind opţiunea “Validare Registru Non-Revisal” din aplicaţia Revisal 5.0.6.

11. Vizualizarea datelor depuse on-line de către angajatori se efectuează accesând meniul “Raport Preluari” şi dând click pe codul de încărcare aferent încărcării. În fereastra pop-up care se deschide se pot vizualiza datele angajaţilor şi contractelor aferente fiecărei depuneri.

12. Mesajul de eroare “ORA-2011: Formatul Fisierului este Invalid. ORA-2041: Fişierul trebuie să conţina cel puţin un salariat şi un contract.” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul încearcă să încarce un fisier de tip .rvs pe linkul corespunzator vechiului sistem.

11. Mesajul de eroare “Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul a modificat datele angajatorului sau că datele angajatorului din Revisalul vechi nu corespund cu datele angajatorului preluate în noua bază de date. În acest caz depunerea trebuie efectuată la ghişeu pentru actualizarea datelor angajatorului pe server. În situaţia menţionată mai sus nu este necesară eliberarea unei noi parole.

12. Întrebarile de natură juridică (de ex. termene de depunere, sporuri, modul de interpretare a unor articole din HG.500 sau Codul Muncii, întrebări referitoare la concedii fără plată, autorizaţii de muncă, calificarea persoanelor desemnate să întocmească registrul, etc.) NU trebuie adresate către informatica Suport Tehnic TEAMNET: suportregistru@inspectiamuncii.ro.

Noutati ITM

InfoCons-protecția consumatorilor

Camapanie europeană de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor “InfoCons-protecția cosumatorilor”

 

Anunt comisia de abilitare a serviciilor externe 09.02.2023

Nr.înreg. 24/09.02.2023 ANUNT În data de 24.02.2023, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014 140086, SIPOCA 870

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul...

 

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2023

 

Modelul-cadru al contractului individual de muncă OMMSS 2171/25.11.2022

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, ce a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale Nr. 2171/25.11.2022, apărut în...

 

Anunt important

Important! Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță, în data de 18.11.2022, începând cu ora 09:30, portalul pentru depunerea on-line a registrului...

 

Anunt Comisia de abilitare a serviciilor externe 27.09.2022

Nr.înreg. 22/27.09.2022 ANUNT În data de 11.10.2022, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...