Stiri de presa


 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA DE CONTROL   ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCA IN PERIOADA 07.08.- 11.08.2017

 

Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2017, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit  faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului,  motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate. În acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru” echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren şi au primit sprijin logistic precum şi protecţie adecvată, de cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, cărora suntem datori a le aduce mulţumiri pe această cale, pentru promptitudine şi înalt profesionalism.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 07.08.2017-11.08.2017  în activitatea de control, sunt redate mai jos.

 

În domeniul relaţiilor de muncă:

IndicatorValoare indicatorContravaloare amenzi (LEI)
Total unităţi controlate35
Nr. salariaţi ai angajatorilor controlaţi592
femei114
tineri1
Nr. deficienţe constatate54
Nr. măsuri dispuse54
Plângere penală pentru primirea în lucru a unui număr de peste 5 persoane fără forme legale de angajare0
Nr. total amenzi aplicate351500
Nr.total avertismente aplicate1

SC COMAN CONSTRUCT PLUS SRL- 4 persoane-40.000 lei

SC ZICO BRANDS SRL-1 persoana-10.000 lei

 

Entităţi sancţionate pentru muncă la negru :  2

 

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
 • neacordarea repausului saptamanal;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

IndicatorValoare indicatorContravaloare amenzi (LEI)
Total unităţi controlate12
Nr. deficienţe constatate23
Nr. măsuri dispuse23
Nr. de opriri 0
Nr. total amenzi aplicate13500
Nr. total avertismente 6
Evenimente comunicate0
Evenimente cercetate0
Evenimente în curs de cercetare3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
 • Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
 •  Organizarea necorespunzatoare a activitatii de nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010 securitatea muncii la
 •  Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
 •  Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor
 •  Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
 • Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.
 • Nu s-a asigurat un microclimat adecvat pentru desfasurarea activitatii la locul de munca;

Noutati ITM

Anunt comisie de abilitare -09.06.2017

Nr.inreg.4/09.06.2017. ANUNT În data de 28.06.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Inspecția Muncii- Comunicat de presă 05.05.2017

Inspecția Muncii a efectuat 3.901 controale și a sancționat 1.458 de angajatori în cinci zile Inspectia Muncii a desfasurat, în perioada 24-28 aprilie 2017,...

 

Inspecția Muncii- Comunicat de presă 28.04.2017

Comunicat de presă-28 aprilie 2017 Inspecția Muncii comemorează victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale prin acțiuni la nivel...

 

Sedinta de informare in domeniul constructiilor

Inspectoratul Teritoprial de Muncă Alba va organiza ședință de informare și conștientizare despre campania la nivel național în domeniul construcțiilor...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 19.04.2017

Inspecția Muncii a efectuat în cinci zile peste 2.000 de controale, din care 9% pe timp de noapte, la 1.053 de angajatori Inspecţia Muncii a desfăşurat, în...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 10.04.2017

Inspecţia Muncii îşi asumă un rol activ în cadrul Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate Inspecţia Muncii a desfăşurat,la Sinaia, în data...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 23.03.2017

Solicităm companiilor cu profil construcții care reîncep activitatea în această primăvară să asigure legalitatea contractelor individuale de muncă și să...