Stiri de presa


RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA DE CONTROL   ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCA IN PERIOADA 08.04.-19.04.2019

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
In perioada 15.04.-31.05.2019, Inspectia Muncii va demara prin inspectoratele teritoriale de munca din fiecare judet, o ampla Campanie de informare si constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si internshipul, actiune care se adreseaza angajatorilor, tinerilor, partenerilor sociali, formatorilor profesionali acreditati sa organizeze ucenicia la locul de munca si specialistilor din domeniul resurselor umane. Campania se va desfasura de catre ITM Alba, in colaborare cu AJOFM Alba,Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Inspectoratul Scolar al Judetului Alba, CECCAR Alba prin sesiuni de informare si intalniri de lucru cu angajatorii, specialisti HR, parteneri sociali si tineri din invatamintul gimnazial si universitar din judetul Alba. Rezultatele acestor actiuni vor fi comunicate publicului prin mass-media locala si emisiunile posturilor locale de radioTv.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 08.04. – 19.04.2019, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

  

În domeniul relaţiilor de muncă:

IndicatorValoare indicatorContravaloare amenzi (LEI)
Total unităţi controlate107
Nr. salariaţi ai angajatorilor controlaţi877
femei377
tineri0
Nr. deficienţe constatate147
Nr. măsuri dispuse147
Nr. total amenzi aplicate447000
Nr.total avertismente aplicate6
Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” 240000

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 10
6 avertismente;
4 amenzi in cuantum de 47.000 lei;
din care 1 amenda de 40.000 lei pentru munca nedeclarata;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii ori nu este condus la zi;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

IndicatorValoare indicatorContravaloare amenzi (LEI)
Total unităţi controlate77
Nr. deficienţe constatate117
Nr. măsuri dispuse117
Nr. de opriri 0
Nr. total amenzi aplicate0
Nr. total avertismente 14
Evenimente comunicate0
Evenimente cercetate0
Evenimente în curs de cercetare4

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Noutati ITM

Invitatie de participare: “Achizitie servicii de paza si protectie bunuri si persoane” 16.04.2019

Achiziție servicii de pază și protecție bunuri și persoane. Invitație de participare: “Achiziție servicii de pază și protecție bunuri și persoane” Data...

 

Campanie de informare privind ucenicia, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul

Campanie de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții...

 

Anunt comisie de abilitare 13.03.2019

ANUNŢ 13.03.2019           În data de 01.04.2019, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc...

 

Anunt important Câmpeni

ANUNT IMPORTANT Întrucât din motive obiective, temporar, nu se poate desfășura activitate la punctul teritorial de lucru Câmpeni, rugăm angajatorii care nu...

 

O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative

CONSTRUCTII – OUG NR.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor...

 

Inspectia Muncii – Precizari referitoare la noutatile legislative privind salariul minim brut pe tara garantat in plata si legea zilierilor

Comunicat de presă Inspecția Muncii – Precizări referitoare la noutățile legislative privind salariul minim brut pe ţară garantat în plată și legea...

 

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 01.01.2019

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  cu 01.01.2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă...