Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

Inspecția Muncii. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă

Fișă angajator instrucțiuni proprii 2018

Inspecția Muncii. Consultarea lucrătorilor, organizarea și funcționarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă

Fișă angajator consultare 2017

Inspecția Muncii.Informarea, instruirea și consultarea in domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi și întreprinderi mici

Fișă angajator instruire 2016

Inspecția Muncii.Evaluarea riscurilor în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Fișă angajator evaluarea riscurilor 2015