Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

 

Lista inspectorilor de muncă din cadrul serviciului de Control Securitate și Sănătate în Muncă

Şef serviciu

ing.Suciu Vasile

telefon fix: 0258-818632; telefon mobil: 0744705728

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

16-Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei

24-Industria metalurgica

28-Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

31-Fabricarea de mobila

41-Construcţii de clădiri 

42-Lucrări de geniu civil 

43-Lucrări speciale de construcţii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

Inspector de muncă

ing.Alba Angela

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

03-Prelucrarea şi conservarea fructelor si legumelor

104-Fabricarea uleiurilor şi a grasimilor vegetale şi animale

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

152-Fabricarea incaltamintei

18-Tipărire şi reproducerea pe suporti a înregistrărilor

451-Comerţ cu autovehicule

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii

582-Activităţi de editare a produselor software

64-Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

65-Activităţi de asigurări, reasigurari şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

69-Activităţi juridice şi de contabilitate

Inspector de muncă

ing.Boca Florin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

132-Producţia de tesaturi

22-Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

27-Fabricarea echipamentelor

257-Producţia de unelte şi articole de fierărie

26-Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

351-Producţia şi furnizarea de energie electrica

38-Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

491-Transporturi de calatori

582-Activităţi de editare a produselor software

60-Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

62-Activităţi de servicii în tehnologia informatiei

Inspector de muncă

ing.Botezan Romulus

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

236-Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos

25-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,utilaje şi instalaţii

31-Fabricarea de mobila

352-Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazosi prin conducte

36-Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37-Colectarea si epurarea apelor uzate

41-Construcţii de clădiri 

42-Lucrări de geniu civil 

43-Lucrări speciale de construcţii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

71-Activităţi de arhitectura şi inginerie; activităţi de testări şi analiza tehnica

85-Învăţământ 

Inspector de muncă

ing.Buzățel Daniela

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

03-Pescuitul şi acvacultura

08-Fabricarea altor produse alimentare

1052-Fabricarea inghetatei

139-Fabricarea altor articole textile

14-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

463-Comerţ cu ridicată al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

464-Comerţ cu ridicată al bunurilor de consum

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

61-Telecomunicaţii

66-Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

78-Activităţi de servicii privind forta de munca

85-Învăţământ

91-Activitati ale bibliotecilor 

Inspector de muncă

ing.Cucuian Alexandra

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

15-Tabacirea şi finisarea pieilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie şi a articolelor de harnasament

17-Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

23-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

20-Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

255-Metalurgia pulberilor

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

58-Activităţi de editare

74-Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

86-Activităţi referitoare la sănătatea umană

87-Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenta socială cu cazare

85-Învăţământ

Inspector de muncă

ing.Marina Nicoleta

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

011-Cultivarea plantelor nepermanente

012-Cultivarea plantelor din culturi permanente

101-Producţia, prelucrarea şi conservarea carnii si a produselor din carne 

10-Fabricarea produselor lactate

014-Creşterea animalelor

110-Fabricarea băuturilor

462-Comerţ cu ridicată al produselor agricole brute şi al animalelor vii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii, de alimentaţie

81-Activitati de peisagistica

90-Activitati de spectacole, culturale si recreative

94-Activităţi asociative diverse

9602-Coafura şi alte activităţi de infrumusetare

Inspector de muncă

ing.Mihon Constantin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

017-Vanatoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vanatorii

02-Silvicultura şi exploatare forestieră

16-Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale impletite

2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

31-Fabricarea de mobila

4673-Comerţ cu ridicată al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

93-Activitati cultural sportive

Inspector de muncă

ing.Oneţ Sorin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

072-Extractia minereurilor metalifere neferoase

08-Alte activitati extractive

09-Activitati de servicii anexe extractiei

2051-Fabricarea explozivilor

254-Fabricarea armamentului si munitiei

466-Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

4671-Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi zi gazosi al produselor derivate

473-Comert cu amanuntul al carburantilor

80-Activitati de investigatii si paza

92-Activitati ale jocurilor de noroc

Inspector de muncă

ing.Rodean Maria

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

016-Activităţi auxiliare agriculturii şi activitati dupa recoltare

015-Activităţi în ferme mixte

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

152-Fabricarea incaltamintei

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

68-Tranzacţii imobiliare

75-Activităţi veterinare

79-Activităţi ale agentiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenta turistica

84-Administraţie publica şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

85-Învăţământ

87-Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenta socială cu cazare

 

 

Notă:

Orice eveniment care are loc în timpul programului normal de lucru 08.30 - 16.00 va fi comunicat la ITM, iar pentru cele care au loc în afara orelor de program vor fi comunicate d-lui Negrea Daniel  sau la inspectorul de obiectiv.

Pentru orice informaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pot fi contactaţi  ing. Suciu Vasile, şef serviciu control.