Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

1.Articole și noutăți

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014 140086, SIPOCA 870

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014 140086, SIPOCA 870, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane, pentru asigurarea transparenței, coerenței și competenței în sectorul public