Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

 

   

Lista inspectorilor de muncă din cadrul serviciului de Control Securitate și Sănătate în Muncă

Şef serviciu

ing.Suciu Vasile

telefon fix: 0258-818632; telefon mobil: 0744705728

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

16-Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei

24-Industria metalurgica

28-Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

31-Fabricarea de mobila

41-Construcţii de clădiri 

42-Lucrări de geniu civil 

43-Lucrări speciale de construcţii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

Inspector de muncă

ing.Alba Angela

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

03-Prelucrarea şi conservarea fructelor si legumelor

104-Fabricarea uleiurilor şi a grasimilor vegetale şi animale

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

152-Fabricarea incaltamintei

18-Tipărire şi reproducerea pe suporti a înregistrărilor

451-Comerţ cu autovehicule

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii

582-Activităţi de editare a produselor software

64-Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

65-Activităţi de asigurări, reasigurari şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

69-Activităţi juridice şi de contabilitate

Inspector de muncă

ing.Boca Florin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

132-Producţia de tesaturi

22-Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

27-Fabricarea echipamentelor

257-Producţia de unelte şi articole de fierărie

26-Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

351-Producţia şi furnizarea de energie electrica

38-Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

491-Transporturi de calatori

582-Activităţi de editare a produselor software

60-Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

62-Activităţi de servicii în tehnologia informatiei

Inspector de muncă

ing.Botezan Romulus

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

236-Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos

25-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,utilaje şi instalaţii

31-Fabricarea de mobila

352-Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazosi prin conducte

36-Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37-Colectarea si epurarea apelor uzate

41-Construcţii de clădiri 

42-Lucrări de geniu civil 

43-Lucrări speciale de construcţii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

71-Activităţi de arhitectura şi inginerie; activităţi de testări şi analiza tehnica

85-Învăţământ 

Inspector de muncă

ing.Băbuț Daniela

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

03-Pescuitul şi acvacultura

08-Fabricarea altor produse alimentare

1052-Fabricarea inghetatei

139-Fabricarea altor articole textile

14-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

463-Comerţ cu ridicată al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

464-Comerţ cu ridicată al bunurilor de consum

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

61-Telecomunicaţii

66-Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

78-Activităţi de servicii privind forta de munca

85-Învăţământ

91-Activitati ale bibliotecilor 

Inspector de muncă

ing.Cucuian Alexandra

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

15-Tabacirea şi finisarea pieilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie şi a articolelor de harnasament

17-Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

23-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

20-Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

255-Metalurgia pulberilor

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

58-Activităţi de editare

74-Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

86-Activităţi referitoare la sănătatea umană

87-Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenta socială cu cazare

85-Învăţământ

Inspector de muncă

ing.Marina Nicoleta

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

011-Cultivarea plantelor nepermanente

012-Cultivarea plantelor din culturi permanente

101-Producţia, prelucrarea şi conservarea carnii si a produselor din carne 

10-Fabricarea produselor lactate

014-Creşterea animalelor

110-Fabricarea băuturilor

462-Comerţ cu ridicată al produselor agricole brute şi al animalelor vii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii, de alimentaţie

81-Activitati de peisagistica

90-Activitati de spectacole, culturale si recreative

94-Activităţi asociative diverse

9602-Coafura şi alte activităţi de infrumusetare

Inspector de muncă

ing.Mihon Constantin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

017-Vanatoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vanatorii

02-Silvicultura şi exploatare forestieră

16-Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale impletite

2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

31-Fabricarea de mobila

4673-Comerţ cu ridicată al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

93-Activitati cultural sportive

Inspector de muncă

ing.Oneţ Sorin

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

072-Extractia minereurilor metalifere neferoase

08-Alte activitati extractive

09-Activitati de servicii anexe extractiei

2051-Fabricarea explozivilor

254-Fabricarea armamentului si munitiei

466-Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

4671-Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi zi gazosi al produselor derivate

473-Comert cu amanuntul al carburantilor

80-Activitati de investigatii si paza

92-Activitati ale jocurilor de noroc

Inspector de muncă

ing.Rodean Maria

telefon : 0258-818632

Sectoarele de activitate repartizate pe Cod CAEN

016-Activităţi auxiliare agriculturii şi activitati dupa recoltare

015-Activităţi în ferme mixte

107-Fabricarea produselor de brutarie şi a produselor fainoase

14-Fabricarea articolelor de imbracaminte

152-Fabricarea incaltamintei

56-Restaurante şi alte activităţi de servicii

47-Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

68-Tranzacţii imobiliare

75-Activităţi veterinare

79-Activităţi ale agentiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenta turistica

84-Administraţie publica şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

85-Învăţământ

87-Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenta socială cu cazare

 

 

Notă:

Orice eveniment care are loc în timpul programului normal de lucru 08.30 - 16.00 va fi comunicat la ITM, iar pentru cele care au loc în afara orelor de program vor fi comunicate d-lui Negrea Daniel  sau la inspectorul de obiectiv.

Pentru orice informaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pot fi contactaţi  ing. Suciu Vasile, şef serviciu control.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord