Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

ATENȚIE 10.04.2023 !!

VERSIUNEA 6.0.9 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 10 aprilie 2023, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Începând cu data de 10 aprilie 2023, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9  ale aplicației Revisal.

Important! Versiunea 6.0.9 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă aveți deja pe stația de lucru versiunea 6.0.8 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior.
Pentru instalarea ReviSal 6.0.9 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei ReviSal 6.0.8.

Notă: În cazul în care echipamentul de calcul pe care se doreşte instalarea versiunii 6.0.9 a aplicaţiei Revisal este instalat cu versiunea 6.0.6 sau 6.0.7 a aplicaţiei, este necesară, în prealabil, trecerea la versiunea 6.0.8 a aplicaţiei, urmând instrucţiunile puse la dispoziţie prin Ghidul de instalare şi utilizare publicat în secţiunea “VERSIUNEA 6.0.8 A APLICAȚIEI REVISAL”

Revisal 6.0.9 (pentru Windows Server2003 SP1/ Vista / 7 / 8 / 10/ 11)

Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

- Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul - revizuit in data de 07.04.2023

Specificaţii tehnice versiune revizuită (07.04.2023) (format .pdf - Portable Document Format) - specificațiile sunt aferente versiunii 6.0.9 ale aplicației Revisal

- Reguli de completare versiune revizuită (07.04.2023) (arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Versiunea aplicației Revisal 6.0.9 cuprinde o serie de elemente noi:

- Actualizarea nomenclatorului COR

Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu Ordinul de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Institutul Naţional de Statistică cu numerele: 38/11.01.2022 – 82/31.01.2022/. 644/07.04.2022 – 351/19.04.2022/1348/25.08.2022 – 784/29.08.2022/1.364/29.08.2022 – 1.383/01.09.2022 și 1.988/12.10.2022 - 1.527/26.10.2022.
Actualizarea codurilor COR în registrul de salariaţi va fi realizată automat prin trecerea la versiunea 6.0.9 a aplicației Revisal, prin mecanisme proprii aplicaţiei, la momentul instalării corecte a kit-ului, nefiind astfel necesară operarea manuală a acestora.
Toate corecţiile referitoare la schimbarea automată a codurilor COR din registrul salariaţilor vor fi realizate în baza corespondenţelor stabilite prin ordinul M.M.S.S și I.N.S de modificare şi completare a COR nr. 38/11.01.2022 – 82/31.01.2022/. 644/07.04.2022 – 351/19.04.2022/1348/25.08.2022 – 784/29.08.2022/1.364/29.08.2022 – 1.383/01.09.2022 și 1.988/12.10.2022 - 1.527/26.10.2022, implementat în versiunea 6.0.9 a aplicației Revisal.
Notă: În urma retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană, începand cu 01.01.2021, Marea Britanie și-a schimbat statutul în relația cu statele UE, inclusiv cu Romania, din stat UE în stat terț, și astfel a fost actualizat nomenclatorul Naționalitate din cadrul bazei de date a sistemului informatic REGES/REVISAL, pentru Marea Britanie, în privința cetățeniei.

- Posibilitatea de înregistrare, la un angajator, a oricător contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricător contracte suspendate, indiferent de tipul de normă, a oricător contracte active cu timp parțial și a unui singur contract activ cu normă întreagă, pentru un angajat, acoperind urmatoarele scenarii:

 • Toate contractele unui angajat pot fi cu normă întreagă și suspendate.
 • Un contract cu normă întreagă poate fi activ, restul contractelor, indiferent de normă și de numărul lor, pot fi suspendate.
 • Un angajat poate sa aibă un singur contract cu norma întreagă activ la același angajator.
 • Un angajat poate sa aibă mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți.

-  Modificarea mesajului de avertizare privind condițiile în care un salariat poate deține mai mult de un contract de muncă cu normă întreagă la un angajator.

- A fost corectată afișarea intervalelor de vechime în Raportul per salariat în cazul contractelor încetate într-o versiune anterioară și reactivarea în versiunea curentă, fiind evidențiate informațiile referitoare la reactivare.
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor un centru de suport tehnic, disponibil de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 18:00. Pentru suport tehnic sau sugestii referitoare la registrul în format electronic, puteţi transmite e-mail la adresa suportregistru@inspectiamuncii.ro sau puteţi apela ghidul interactiv la numărul de telefon 031.860.19.01.

 

ATENȚIE 19.12.2020 !!

VERSIUNEA 6.0.8 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 19 decembrie 2020, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Începând cu data de 19 decembrie 2020, transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate din versiunile 6.0.7/6.0.8 ale aplicației Revisal.

Important! Versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.7 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior.
Pentru instalarea Revisal 6.0.8 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.7.
Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunile 6.0.6, 6.0.7, după care vor instala versiunea 6.0.8. .

Revisal 6.0.8 (pentru Windows Server2003 SP1/ Vista / 7 / 8 / 10)
Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf – Portable Document Format)

Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 04.01.2021
Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 18.12.2020

Specificaţii tehnice versiune revizuită (18.12.2020) (format .pdf – Portable Document Format) – specificațiile sunt aferente versiunii 6.0.8 ale aplicației Revisal
Reguli de completare versiune revizuită (18.12.2020) (arhivat în format .zip – 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)

Versiunea aplicației Revisal 6.0.8 cuprinde o serie de elemente noi:

 • Actualizarea nomenclatorului COR: Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu Ordinul de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și Institutul Naţional de Statistică nr. 1.477/ 12.10.2020 / 1.056/14.10.2020. Contractele în vigoare (active/suspendate/detașate) care au înregistrat codul 3252, în versiunea 6.0.8 nu se vor actualiza automat la noua versiunea de COR și vor fi regăsite în lista Actualizare COR, unde se va selecta ocupația aferentă contractului dintre codurile nou apărute 325201 administrator programe naţionale boli transmisibile/ 325202 agent reţea boli transmisibile/325203 asistent coordonator programe naţionale curative şi boli netransmisibile (sau oricare alta ocupație validă din nomenclatorul actualizat).
 • Introducerea unui nou atribut pentru câmpul Tip normă: Normă întreagă conform OUG 132/2020, care are asociate informații referitoare la durata timp muncă, tip interval repartizare și timp muncă. Se aplică pentru toate tipurile de contract existente cu normă întreagă (Contract individual de muncă, Contract de muncă la domiciliu, Contract de munca cu clauza de telemuncă, Contract de ucenicie la locul de muncă, Contract de muncă temporară), mai puțin pentru tipul de contract Contract individual de muncă pentru tineri dezavantajați – Legea 189/2018.
 • Introducerea unui nou tip de contract: Contract de muncă temporară cu clauză de telemuncă.
 • Alinierea perioadei contractului de ucenicie la prevederile legale în vigoare: perioada de contract acceptată este cuprinsă în intervalul 6 – 36 luni.
 • Identificatorul de salariat: CNP/Serie pasaport/Serie Act nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă.
 • Indentificatorul de contract: Număr contract nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă. Aceasta restricție se aplică contractelor neradiate, aflate în una din stările următoare: activ, suspendat sau detașat.

Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu / telemuncă / program individualizat de muncă

Ghid de completare și transmitere a Registrului General de Evidență a Salariaților pentru înregistrarea reducerii timpului de muncă a salariaților în baza OUG nr. 132/2020 –art.1


ATENȚIE 01.06.2019 !!

VERSIUNEA 6.0.7 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 01 iunie 2019, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Important! Versiunea 6.0.7 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.6 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior.

Pentru instalarea Revisal 6.0.7 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.6.

!!!! Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunea 6.0.6, după care vor instala versiunea 6.0.7.

Revisal 6.0.7 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10);

Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf – Portable Document Format)
Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul – revizuit in data de 01.06.2019

Specificaţii tehnice versiune revizuită (26.04.2019) (format .pdf – Portable Document Format) – specificațiile sunt aferente versiunii 6.0.7 ale aplicației Revisal
Reguli de completare versiune revizuită (26.04.2019) (arhivat în format .zip – 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)

Versiunea aplicației Revisal 6.0.7 cuprinde o serie de elemente noi:

 • Actualizarea nomenclatorului COR: Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu ordinele de de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 936/12.05.2016, 198/14.02.2017, 1786/09.10.2017, 1635/07.05.2018 (în baza HG nr. 92/2018), 1943/25.07.2018 și 635/07.03.2019.
 • Actualizarea nomenclatorului SIRUTA: Nomenclatorul SIRUTA a fost actualizat la nivelul versiunii publicate de către INS, de final an 2018.
 • Actualizarea nomenclatorului SPORURI, INDEMNIZAŢII ŞI ALTE ADAOSURI UZUALE – PREDEFINITE: Nomenclatorul sporuri, indemnizaţii şi alte adaosuri uzuale – predefinite a fost modificat (structura nomenclatorului şi adăugare de elemente).
 • Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI SUSPENDARE: Nomenclatorul temeiuri suspendare a fost modificat (adăugare, redenumire şi eliminare temeiuri).
 • Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI ÎNCETARE: Nomenclatorul temeiuri încetare a fost modificat (modificare denumire temei).
 • Actualizarea nomenclatorului TIPURI DE CONTRACTE DE MUNCĂ: Nomenclatorul tipuri de contracte de muncă a fost modificat (adăugare tipuri de contracte de muncă).
 • Actualizarea nomenclatorului SALARIAŢI APATRIZI: Nomenclatorul salariaţi apatrizi a fost modificat (modificare tip apatrid).
 • Actualizarea nomenclatorului AVIZE DE MUNCA: Nomenclatorul privind avizele de muncă înlocuieşte nomenclatorul de tipuri autorizaţii de muncă. Faţă de tipurile de autorizaţii de muncă din versiunile anterioare, care au fost preluate ca tipuri de avize de muncă, au fost adăugate unele tipuri noi şi altele au fost eliminate.
 • TRANSFERUL INDIVIDUAL în cadrul sistemului bugetar în baza Legii nr. 153/2017: Începând cu versiunea curentă, prin funcţiunea «Transfer contracte », se pot înregistra atât operaţiuni de transfer de întreprindere în baza Legii nr. 67/2006, cât şi transferuri individuale în cadrul sistemului bugetar, în baza Legii nr. 153/2017, art. 32.
 • DETAŞAREA TRANSNAŢIONALĂ: Începând cu versiunea curentă, restricţionarea modificării clauzelor contractelor detaşate se elimină. De asemenea, se elimină şi limita superioară a perioadei iniţiale de detaşare.
 • Înregistrarea unui AL DOILEA CONTRACT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ pentru un salariat care are deja un contract cu normă întreagă suspendat.

Începând cu versiunea curentă, pe durata suspendării unui contract cu normă întreagă, un salariat poate avea un alt contract cu normă întreagă activ.

 

ATENȚIE 02.05.2019 !!

Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal.
Angajatorii care în prezent utilizează versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 după care vor putea instala versiunea 6.0.6.
Pentru actualizarea aplicației Revisal este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare a noii versiuni. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date, accesând butonul „Salvare baza de date” din meniul „Instrumente”.

----

VERSIUNEA 6.0.6 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 25 Noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Revisal 6.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10)

Ghid de instalare şi utilizare v6.0.6 (format .pdf – Portable Document Format)


VERSIUNEA 6.0.5 A APLICAȚIEI REVISAL

Începând cu data de 29.04.2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Versiunea cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate:

 • Art.51, Alin.1, Lit.B,
 • Art.52, Alin.1, Lit.D

Revisal 6.0.5 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10)

Ghid de instalare şi utilizare v6.0.5 (format .pdf – Portable Document Format)


ATENŢIE !!! 27.04.2016

Precizari ale Inspectiei Muncii cu privire la temeiul de suspendare eliminat din noua versiune Revisal

ATENŢIE !!! 18.04.2016


ATENŢIE !!! 06.12.2011

În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:

 • introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
 • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
 • actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
 • generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
 • validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord