Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

 

Modul de desfășurare a activității de eliberarea a extraselor REVISAL

Model cerere eliberare extras REVISAL

ANUNȚ -06.12.2022 -modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor REVISAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștința salariaților sau foștilor salariați modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor Revisal.
Conform art.7 alin.6 din H.G.nr.905/2017, privind registrul general de evidența a salariaților, obligația de eliberare a extrasului din registru revine angajatorilor.
Potrivit art.7 alin.8 din H.G.nr.905/2017, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru electronic al salariaților, având în vedere și dispozițiile art.6 din H.G.nr.1164/2022, salariatul/fostul salariat cu domiciliul în județul Alba, poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba eliberarea unui extras din registru, din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat.
Cererea se poate depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, trimite pe poștă, fax sau poșta electronică pe adresa de e-mail a Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba itmalba@itmalba.ro. În cazul trimiterii pe poșta electronică, cererea va fi semnată de petent cu semnătură olografă(scrisă) sau cu semnătură electronică.

Cererea pentru eliberarea extrasului, formulată de salariat/fostul salariat conform modelului pus la dispoziție de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, va fi însoțită de copia actului de identitate al solicitantului-atașăm modelul cererii
Termenul de soluționare a cererii este de 15 zile de la data solicitării.

Potrivit Legii nr.108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi a Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.826/2014, pentru eliberare extrasului Revisal se percepe un tarif de 20 lei/document. Conform actului normativ indicat, plata tarifului se face anterior eliberării documentului.
Plata tarifului se poate face la casieria inspectoratului, prin mandat poștal sau virament bancar în contul RO24TREZ0025032XXX004410 deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, beneficiar I.T.M.Alba, cod fiscal 12308838.

Având în vedere faptul că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba conține date cu caracter personal, acesta se va comunica numai solicitantului (conform opțiunii acestuia exprimată în cerere) pe poștă, la adresa de domiciliu din actul de identitate sau se va ridica personal de la sediul Inspectoratului Teritorial de muncă Alba pe bază actului de identitate.

Menționăm că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba nu reprezintă dovadă de vechime în muncă; pentru dovedirea vechimii în muncă, în conformitate cu prevederile art.34 alin.5 din Codul Muncii, salariații sau foștii salariați se vor adresa angajatorilor, care la solicitarea scrisă a salariatului sau a fostului salariat, au obligația să elibereze adeverința de vechime în muncă, pe baza documentelor privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă emise de angajator și aflate în arhiva sa.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord